Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

PL DE EN

Piątek, 27 Kwiecień 2018  ||  Imieniny:

Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji sanitarnej

 

W dniu 31 lipca 2012r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul. Energetycznej i ul. Wyzwolenia” pomiędzy Gminą Opalenica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Inwestycja współfinansowana będzie z funduszy Unii Europejskiej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013w ramach działania 3.4. „Gospodarka wodno-ściekowa”.

           Realizacja Projektu obejmuje rozbudowę i przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr= 253 m3/d oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami o łącznej długości 4 875,5 mb.

Koszt całkowity: 22 221 602,30 zł,                  
Wydatki kwalifikowane: 18 041 343,33 zł,
Wartość dofinansowania w ramach WRPO: 7 858 809,14 zł.

            Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Opalenica mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę standardu życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się przede wszystkim do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, w dużej mierze ograniczy ich ilości oraz negatywne oddziaływanie na środowisko.